Kumman periaatteet

Kumman periaatteet

Kokouksessa 10.1. sovitut talon periaatteet.

1. Päätöksenteko

Talo on autonominen toimija joka määrittää omat sääntönsä käyttäjiensä konsensuksen mukaan. Mikäli ulkopuolisten tahojen kanssa neuvotellaan, talokokous yksin voi antaa imperatiivisen mandaatin neuvottelijoille, ja sen täytyy hyväksyä kaikki päätökset.

Talon virallinen nimenkirjoittaja on MPYLAEN ry, mutta se on sitoutunut noudattamaan talokokouksen tahtoa.

Paikka jossa sopiminen tapahtuu on talokokous, joka pidetään yleensä vuoroviikoin, mutta kokous voi myös vaihtaa aikaansa ja säännöllisyyttään.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yksityishenkilöt ja kaikki voivat osallistua päätöksentekoon, jossa käytetään talonvaltaukselle perinteisiä kokoustekniikoita.

Kokouksessa muutosten tekemiseen vaaditaan konsensus. Jos sääntöjä ollaan avaamassa, tarvitaan tähän edeltä ilmoitettu kokous. Sääntöjen rajoissa on talo kuitenkin avoin ulkopuolisten tahojen järjestämälle toiminnalle.

Niistä ja vain niistä asioista joista ei olla sovittu kokouksesssa, voidaan tehdä spontaaneja päätöksiä paikallaolijoiden kesken, samoin jos olosuhteet radikaalisti muuttuvat ja tarvitaan nopeaa reagoimista.

Kokouksissa tulee sopia vastuuhenkilöt sovituille toimille.

2. Ulkopuoliset järjestäjät

A) Pidämme toiminnan maksuttomana järjestäjille, joiden puolestaan tulee.

B) Palauttaa talo siinä kunnossa kuin ovat sen saaneet

C) Toiminnan tulee olla epäkaupallista, se ei saa tuottaa voittoa toimijoille itselleen, joskin solidaarisuustoiminta on toki sallittua.

D) Pääsymaksun kävijöille tulee olla kohtuuhintainen.

E) Minimimatkakustannusten korvaaminen on sallittua, samoin ruuan tarjoaminen maksutta esimerkiksi bändiläisillle vaikka muilta peritään omakustannehinta.

F) Pohjaperiaatteiden ja turvallisemman tilan periaatteiden toteutumista tulee aktiivisesti valvoa tapahtuman luonteen edellyttämässä määrin. Järjestäjä on tästä vastuussa.

3. Pohjaperiaatteet

Talolla minkäänlainen ikään, sukupuolen ilmaisuun tai ilmaisemattomuuteen, etnisyyteen tai vastaavaan mielivaltaiseen ominaisuuteen perustuva syrjintä on kiellettyä ja siihen on puututtava. Esteettömyyttä emme valitettavasti pysty takaamaan johtuen talon arkkitehtuurisista ominaisuuksista.

Talon toimintaa määrittävät turvallisemman tilan periaatteet

A) Ota muut huomioon

B) Älä oleta että voit tietää muiden sukupuolta, seksuaalista suuntautumista yms. kunnioita ihmisten ilmaisemaa itsemäärittelyä sekä rajoja ja oikeutta olla vastaamatta itseään koskeviin kysymyksiin.

C) Älä valokuvaa ketään ilman suostumusta ja pyydä lupa julkaisuun.
Päihteiden käyttö ei ole syy huonolle käytökselle ja siihen tulee reagoida samalla tapaa kaikissa tilanteissa.

D) Kunnioita yksilöiden fyysistä koskemattomuutta. Älä koske ihmisiä tai tule hyvin lähelle ilman heidän lupaansa.

E) Hiljaisuus alkaa kello 23.00

F) Jokaisen velvollisuus on huolehtia periaatteiden toteutumisesta silloinkin kun siihen on nimetty vastuuhenkilö(itä)


Comments are closed.